torsdag 1 maj 2014

Nej, jag jobbar inte på dagis - #62

Att arbeta i förskolan är komplext. Vi möter ett stort antal människor varje dag. Vi har att förhålla oss till vad de har med sig för erfarenheter och tankar om världen. Vi måste utgå ifrån vad uppdraget säger, med grund i läroplanen. Vi måste tolka uppdraget tillsammans med våra kollegor. Det finns stort utrymme för tolkning. Tolkningen måste vi göra utifrån våra och kollegornas erfarenheter. Utifrån diskussion och reflektion måste vi forma ett gemensamt förhållningssätt och utgå från samma barnsyn. Vi måste ha ett normkritiskt och interkulturellt förhållningssätt, där det finns möjlighet att vara olika och där vi låter olikheter berika.
Bilden har jag lånat här
  Vi måste arbeta med våra fördomar, och se till att dessa inte påverkar vårt arbete. Vi måste också vara kreativa personer som tycker om att utforska vår omvärld och lära nytt tillsammans med barnen. Vi måste kunna lite om mycket.  Vi måste se lärandet i vardagen, och kunna tillföra nytt stoff i olika aktiviteter. Allt detta kräver tid för reflektion tillsammans med kollegor och barn, men också enskilt. Det kräver en vilja att utvecklas och lära nytt.

Arbetet i förskolan är komplext, men spännande och utmanande. Och nej. Jag jobbar inte på dagis.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar