söndag 11 maj 2014

Vad händer efter "Och vad hände sen?" (@ErikaKyrkSeger) - #72


Den 7:e maj, under SETT, var jag åhörare vid en föreläsning med Erika Kyrk Seger : "Och vad hände sen?". Föreläsningen handlade om de processer och det lärande som pågått på hennes arbetsplats sedan de börjat använda sig av lärplattor och andra digitala verktyg.
  
Erika Kyrk Seger är förskollärare, pedagogista, inspiratör och föreläsare. Under den period som Erika har arbetat med lärplattor har hon och hennes kollegor kommit en bit på vägen i sin pedagogiska process, och de digitala verktygens "varför?" och "hur?". Dessa tankar delade hon med sig av under föreläsningen.
Erika Kyrk Seger
Bild: Erika Kyrk Seger


Ett centralt budskap i Erikas föreläsning var just tankarna kring processer och reflektion, exempelvis hur viktigt det är att låta processer ta tid för att verksamheten ska utvecklas på bästa sätt. Erika förmedlar inte metoder kring användning av digitala verktyg. Hon förmedlar en lärandesyn där barns intressen och delaktighet står i centrum. Erikas lärandesyn är inte cementerad i gamla föreställningar om vad förskolans verksamhet bör bestå av, utan hon har en syn på barn som aktiva deltagare i formandet av sitt eget lärande. Lärplattor och projektorer är en naturlig del av lärmiljön, och möjliggör att det går att lägga till nya dimensioner till barnens lek och lärande.

Som åhörare vid föreläsningar relaterar man förstås det man hör till sin egen vardag, och till sina egna erfarenheter. Erikas föreläsning var mycket verksamhetsnära och visade på goda exempel. Erika själv hade ett mycket fint tilltal till oss som åhörare - som förstärktes av att alla i publiken hörde Erika i hörlurar (ett så kallat "tyst möte"). Det var en väldigt nära föreläsning ur flera aspekter. Som åhörare kände man att de exempel Erika delade skulle kunna varit fullt genomförbara även på den egna arbetsplatsen. 

Erikas erfarenheter utgår från arbetet med de äldsta barnen på förskolan, fyra- och femåringar. Mina reflektioner kretsar kring hur de digitala verktygen kan användas med de barn jag för närvarande arbetar med, ett- och tvååringar. Jag tänker att barnsynen och lärandesynen är densamma, men att utförandet kan skilja sig åt beroende på vilken åldersgrupp man arbetar med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar