tisdag 20 maj 2014

VLMF? - #81


  "Jo, Råtta, det var en ...annan sak jag tänkte fråga om" sa Röden och såg sig ängsligt omkring.
   "Skulle du kunna ... vet du möjligen vad ... vad VLMF betyder?"
Bisamråttan stannade upp. Han var en klok och tänkande råtta. Nu strök han fundersamt tassen över pälsmössan, medan han stirrade ut över Svarta havet.
    "VEMS LILLA MÖSSA FLYGER", sa han efter en stund.
    "Nej, det måste vara nåt sorgligare", sa Röden.
Bisamråttan tänkte igen.
     "VART LÄNGTAR MIN FOT..."
I samma stund började han snyfta högt och for på ändan ner i hålet. Så känslig var han, Bisamråttan."
(ur Vems lilla mössa flyger, Barbro Lindgren/Eva Eriksson, 1987, s. 36)

När vi kommunicerar. När vi associerar. När vi tänker tillsammans. När vi lyssnar, försöker förstå, hjälper varandra att komma vidare, ser varandra som resurser. Då är vi i  processer. Processer som är nödvändiga för att utveckla och  lära. Vi som deltar i processen påverkas på olika sätt. Men alla delar är nödvändiga för att våra förståelsehorisonter ska vidgas. 

VLMF? 
"VAD LEVER MAN FÖR?" 
Frågar du mig, så är det just detta: att få möta andra människor, och ständigt vidga sin förståelsehorisont.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar