onsdag 14 maj 2014

Apropå försteförskollärare - #75

För ett tag sedan infördes förstelärartjänster i skolan. Nu är det förskolans tur att följa efter. Det har funnits kritik mot hur förstelärartjänsterna, och systemet kring dessa, har utformats. Redan nu har jag sett kritik i sociala medier när det gäller försteförskollärartjänster. Det är ännu inte många huvudmän som har utsett försteförskollärare. I förskolan bekostar huvudmännen själva det extra lönepålägg som försteförskollärare erbjuds - i skolan utgår stadsbidrag. Men jag är säker på att det lär bli många som gör det framöver.

Kritikerna som jag har sett undrar till exempel hur försteförskollärarna ska väljas ut - kanske är det inte "rätt" person som hamnar på tjänsten? Hur ska det kunna bli ett rättvist val?  Och hur står sig försteförskollärartjänsterna mot förskolans starka arbetslagstradition?

Som någon kanske minns, så skrev jag min examensuppsats om makt och relationer i förskolans arbetslag - det vill säga mellan barnskötare och förskollärare. Jag tänker att försteförskollärares positioner skapar ytterligare en nivå av makt i arbetslagen -  makten som förskollärare har haft utifrån den position de besitter förskjuts.

Filosofen och historikern Michel Foucaults menar att makt handlar om att förstå olika styrkeförhållanden som finns inom olika system. Han säger att makten inte utövas av någon utan att den finns mellan ojämlika och rörliga relationer. (2002).

Min studie visade att det finns en strävan efter rättvisa och konsensus i förskolans arbetslag. Denna tanke om rättvisa och att alla får vara delaktiga verkar vara viktigare än att använda sig av den didaktiska kompetens som finns i arbetslaget.

Försteförskollärartjänsterna tror jag kan komma att utmana dessa starka diskurser som finns iförskolan. Bra eller dåligt? Det återstår att se.

(Här hittar du min uppsats "Det är klart att någonting måste dom ju va bättre på"- en intervjustudie 
kring makt och relationer mellan yrkesgrupperna i förskolans arbetslag)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar