torsdag 29 maj 2014

Behövs försteförskollärare? - #90


För en vecka sedan diskuterades försteförskollärare i förskolechatten (#fskChatt) på Twitter utifrån frågan "Behöver vi dem i förskolan, och hur ska de användas?"
                                                                                                           
Förstelärare i förskolan är något nytt. Det finns inget nationellt beslut kring införandet av försteförskollärare, utan uppdraget är något som vissa huvudmän har valt att införa och forma själva. Således finns inga riktlinjer för förstelärare i förskolan.

Detta kunde också konstateras i samtalet i chatten. Det upplevdes svårt att diskutera något som det inte ens finns en definition för. Vilket är syftet? Vilket är uppdraget? Vem eller vilka får ut något av försteförskollärartjänsterna? Förskolan? Eller bara försteförskolläraren sjäv?

Uppdraget
Uppdraget för en försteförskollärare måste rimligtvis handla om att driva utveckling i förskolan. Men behövs försteförskollärare för att driva utveckling? Kan detta inte ske inom den organisation som finns i förskolan idag? Alla pedagoger i förskolan är ålagda att utföra uppdraget utifrån styrdokumenten. För att lyckas med detta fullt ut krävs ständig pedagogisk utveckling. Alla förskollärare har ju dessutom ett utökat uppdrag utifrån förskolans läroplan som handlar om dokumentation, utvärdering och uppföljning av verksamheten. Vilket förstås också ligger till grund för utvecklingsarbetet. Och sist men inte minst: Förskolechefen har ett pedagogiskt ledaruppdrag. Behövs en nivå till?

Jag tänker att det redan idag på förskolorna finns pedagoger som har större engagemang och inspirerar till utveckling mer än andra. Något som jag tänker måste uppmärksammas. Kanske genom att ge uppdraget ett namn?

Fast kanske handlar motståndet om själva namnet? Försteförskollärare innebär ju att det endast är förskollärare som kan få ett dylikt uppdrag. För någon vecka sedan skrev jag ett inlägg här på bloggen om förskolans starka diskurser och maktrelationer som utmanas vid införande av försteförskollärare.  Läs det inlägget här

Utveckling
Men om vi nu vill förbättra förutsättningarna för förskolans utveckling, och försteförskollärare inte är en del av detta, vilka förutsättningar behövs då för att öka kvaliteten på vårt uppdrag – så att alla barn alltid får fantastiska dagar fyllda av lek och lärande? Var ska vi förändra?

Finns det någon risk med att vissa personer får ett utökat uppdrag? Innebär det något negativt för övriga i arbetslaget? Personligen tror jag att förskolan inte klarar sig utan dessa extra engagerade pedagoger som har förmågan att inspirera, engagera och hjälpa andra att öka sitt didaktiska kunnande. Det handlar om att ta tillvara på pedagoger som är bra på pedagogisk handledning. Pedagoger som är bra på att sträva mot förskolans mål, och som kan hjälpa andra att nå dit. Oavsett vad vi kallar dessa personer – försteförskollärare, pedagogistor, utvecklingsledare ... – så behövs de. Och för att dessa personer ska tycka att detta uppdrag är roligt, så tror jag att de behöver uppmärksammas för sina insatser och sitt engagemang.

Förskolan har förstås en fantastisk styrka utifrån det kollektiva lärandet och utvecklingen. Och utvecklingsarbetet bör ske i alla möjliga konstellationer. Inte minst tillsammans med barnen. Men jag menar att det inte finns någon motsättning i detta, i förhållande till att uppmärksamma enskilda människors styrkor. Man kan och bör använda sig av och införliva dessa styrkor i utvecklingsarbetet. 

----
Det här blogginlägget har jag skrivit med inspiration av alla som deltog i #fskChatt den 22 maj 2014. Tack @forskolechatt @skaparn @tystatankar @LTLinder @thompotti @ottobergman @flobytjej @annklarsson @tim_mighall @andersiktmali @HelenPetersson @Lancefestivalen mfl.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar