söndag 8 september 2013

Uppstart och inskolning

Välkommen tillbaka till bloggen, som har haft lite sommaruppehåll med undantag för inlägget från Gotland i juni, då vi besökte det fina Almedalsbiblioteket. Nu känns semestern redan långt borta och det ska bli roligt att börja reflektera över barns kultur och deras vardag igen. Jag har redan arbetat en månad och verksamheten på förskolan är i full gång.

Augusti betyder ofta inskolning för oss som arbetar i förskolan. Det är varje gång en möjlighet att reflektera över de metoder vi använder. När jag har inskolning försöker jag ha alla mina känselspröt ute, ännu mer än vanligt. Att lyssna på barnets signaler är viktigast av allt. Men minst lika viktigt är lyhördheten gentemot föräldrarna.  Under inskolningsperioden bygger vi förtroenden. Ur vårdnadshavarnas synvinkel handlar det förstås ytterst om att de lämnar över ansvaret för det bästa de har till oss. Ett stort förtroende att förvalta!

Under åren har jag skolat in barn med hjälp av ett par olika metoder: Dels tredagars föräldraaktiv  inskolning, dels traditionell inskolning som kunde ta upp till ett par veckor. Där jag arbetar idag gör vi något lite mittemellan. Utgångspunkten är att föräldern är med ett par dagar innan man börjar med lämningar. Längden på lämningarna trappas sedan upp i olika takt beroende på barnets reaktion. Det är en mycket individuellt anpassad inskolning, där man som pedagog verkligen får möjlighet att följa det enskilda barnet.