söndag 18 maj 2014

Den självklara leken - #79

Barn kommunicerar genom en mängd olika uttryckssätt, både medvetna och omedvetna, både verbala och ickeverbala. Uttryckssätten hjälper varandra att växa sinsemellan. Musik, lek och rörelse kan till exemepl påverka talspråksutvecklingen positivt.

Som förskollärare och förälder har jag de allra bästa förutsättningarna att få ta del av barns lek. Ibland är jag direkt involverad i leken, ibland får jag möjlighet att se och höra leken från sidan av.

Barn som leker tillsammans berättar för varandra hur de har tänkt att leken ska fortgå. Förhandlingar sker:

Vi behöver en sådan här bil. Visst behöver vi en sådan här bil? 

Förutsättningar för leken skapas gemensamt, och är beroende av lyhördhet hos barnen och att de kommer med nya idéer.
Min ena bil är vanlig. Den andra är helt galen!
Barnen ger varandra signaler om samstämmighet. Ibland är det verbala uttryck – uppmaningar eller frågor – men signalerna finns även i kroppsspråket. Det kan vara mycket raffinerade och subtila.  En blick, och barnen vet: Nu leker vi. 

Inre och yttre miljöer i leken formas genom språket. Leken bygger på att barnen hela tiden ger ord åt sina fantasier. Språket i leken skapas här och nu. I bland saknas ord. Då skapar barnen nya.

De här poliserna hade massor av djur. Här är en polishöna!

Lekspråket utvecklas före talspråket. Två-åringar som tar på sig hatt och väska, vinkar och säger "hejdå!" visar i sina lekhandlingar att de kan uttrycka mer än de kan säga med ord. De utgår från erfarenheter de varit med om. De skapar mening i leken. 

Lekens språkliga dimension får sin kraft ur berättelsen.  Lusten att ingå i  berättelsen. Och lusten att själv vara skaparen av berättelsen. Den får sin kraft ur erbjudandet om att ingå i en historia som handlar om barnet självt, men som också ger möjlighet att prova något annat. Något som inte är barnet.

När förhandlingen i leken inte fungerar kan barnet säga jag är inte med, eller jag var inte beredd. Det gör att barnet kan våga mer i leken. Hen kan låtsas och prova sådant hen inte är helt säker på, eftersom hen kan pausa från leken om den blir för dramatisk eller svår.

När jag frågade ett barn vad lek är svarade hen att:
Lek är lek. Det är något man gör. Antingen själv, eller tillsammans.
Så självklar är leken för barn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar