onsdag 21 maj 2014

Interkulturellt förhållningssätt - #82Förskolan är en social arena, som möjliggör möten mellan människor. Där sker ett stort antal möten varje dag mellan människor med olika bakgrund och olika livssituation.Vi som arbetar i förskolan måste se de möjligheter som finns i att vi är olika och låta det berika tillvaron. Vi måste därför ha ett interkulturellt förhållningssätt, och utgå ifrån att alla människor har sin egen, unika hemkultur. Interkulturalitet syftar just till att olika kulturer möts.

Bild: Stina Wirsén
Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i  andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.
Ur Läroplan för förskolan 1998/2010
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar