söndag 25 maj 2014

Barns perspektiv & barnperspektiv - #86
Barns perspektiv   
"Det här ser jag!" 
Barns perspektiv kan bara barn ha. Barns perspektiv handlar om hur de ser på sin omvärld, och hur de reflekterar över och interagerar med den.

Hur kan vi vuxna nå och förstå deras egna perspektiv? Genom dialog och lyhördhet får vi mer kunskap.

Barnperspektiv 
"Jag ser dig!" 
Att ta hänsyn till barns egna perspektiv är att försöka  få en glimt av barnets egen värld. Att försöka få fatt på barnets syn på omvärlden. Det är att försöka se vad barnet ser och funderar över. Det kan vi till exempel göra genom att rent fysiskt befinna oss med barnet, sätta oss tillsammans med barnet och samtala med hen. Att anta ett barnperspektiv är att försöka sätta sig in i hur barn tänker och känner.

Att ha ett barnperspektiv brukar också betyda att ta hänsyn till "barns bästa". Men vem kan egentligen säga vad som är barns bästa? Vuxna har tolkningsföreträdet.

Att ha ett barnperspektiv innebär därför att vara ödmjuk inför att man som vuxen inte helt och fullt kan förstå barnet. Därför att vi inte längre är barn. Men vi kan försöka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar