lördag 10 maj 2014

Intryck -- uttryck - #71


Veckan som gått har för min del erbjudit rika tillfällen till reflektion kring förskolans uppdrag. I onsdags deltog jag vid SETTmässan (Se här).  I  torsdags deltog jag i Skolverkets utbildning Värdegrund och likabehandling, vilken ges på flera lärosäten i landet.
 
De båda dagarana hade verkligen helt olika innehåll. Samtidigt finns det många beröringspunkter. Och att se på uppdraget från olika perspektiv, är mycket viktigt.

Vitsen med att gå utbildningar, besöka mässor, höra föreläsningar, delta i seminarier och så vidare är ju att det ska komma verksamheten, och specifikt barnen, till gagn. Jag funderar därför på hur mina nyvunna kunskap ska kunna komma till uttryck framöver.

Vid både mässa och utbildning deltog kollegor från min arbetsplats, liksom min chef. Att vara fler personer som deltar ger större möjligheter till fördjupad reflektion. Gemensam reflektion gör att man tvingas formulera sina tankar på ett kärnfullt sätt. Tillsammans kan man nå längre i reflektionen tänker jag, då en persons tankar ger associationer hos en annan.
Bild lånad från moomin.com
Något annat som hjälper mig att sortera intrycken är att skriva: anteckna, blogga, twittra och så vidare. Det är en möjlighet för mig att skilja ut det som känns viktigt. Intryck som ger ny kunskap och insikter, eller sådana som bekräftar det jag redan vet.
 
Viktigast är förstås att hela tiden ha ett barnperspektiv vid bearbetningen av intrycken. Var måste vi tänka nytt för att förskolans utveckling ska ske på bästa sätt? Och hur ska det komma barnen till godo? Och vad är det vi gör bra och således ska fortsätta att göra?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar