lördag 24 maj 2014

The art of being shy - #85


"Det är ju bara att göra det!", "Lägg av, skärp dig!" eller "Det vore bra om du pratade lite mer på lektionerna". Känner du igen kommentarerna? Hur jobbiga de var. De avslöjar en okunskap om blyghet.

Fast inget sa jag.

För det är en del av det svåra med blyghet, att man sällan vill erkänna att man är blyg. Det är knappast en egenskap som efterfrågas på arbetsmarknaden. I vissa fall kan man tolka blygheten som konflikträdsla. Eller att man så gärna vill göra rätt, men är mer rädd för att göra fel.

"Try not. Do or do not. There is no try." - Yoda.

Yodas visdom är inte särskilt klok för någon annan än en Jedi, eftersom prövandet är viktigt. Om vi bara kan göra saker om vi är säker på vår sak är hämmande. Vi är människor, och att kunna göra fel är viktigt. Men att ibland tillåta sig detta är mycket svårt. Både Sir Ken Robinson och Anne Bamford hävdar att det är nödvändigt att ta risker och våga chansa. Ur misstagen kan vi både lära oss något och vara kreativa. Men när blygheten slår till låser det tankarna och man begränsar sig själv. Att vara blyg är ibland att göra sig osynlig. Det är att hitta strategier för att inte synas eller höras.

Blyghet brukar inte sällan andvändas som ett karaktärsdrag. Att vara blyg är däremot ett tillstånd av obehag, som inte nödvändigtvis är permanent eller ens konstant. Det kan kännas som en bugg i huvudet som ger kroppsliga åkommor. Svettningar, nedfälld blick, rosiga kinder och ansträngd andhämtning. Orden uteblir eller tonas ut och försvinner innan de når någons öron: "Du måste tala högre!"

Om man inte förstår att det är blyghet, så kan tystnaden tolkas som arrogans. Det är en attityd vissa blyga personer använder sig av. Jag tycker att det är en mindre lyckad strategi för att undvika de komplicerade situationerna.

Trick som kan hjälpa en att våga är vänner och att hamna i rätt sammanhang. I den lilla gruppen, eller helst med en annan människa kan man ta igen år av tillbakadragen tystnad. Det kan vara svårt att riktigt förstå vad blyghet innebär för den som inte själv upplever sig som blyg.  Det innebär att alltför ofta önska superhjälteförmågan att göra sig osynlig. Eller att önska att man åtminstone hade grymma ninjaförmågor.

Som blyg bär man med sig en stress, därför att man har i beredskap att något jobbigt kan hända. Är man inte själv blyg är det antagligen mycket svårt att relatera till. Det är inte bara att skärpa sig – även om strategin stundom fungerar. Ibland gör man en vinst och blir starkare efteråt. Men det kan också upplevas som en förlust. Man blir helt slut och säger "aldrig igen" eftersom man såg hur de andra reagerade, man såg de nedlåtande blickarna. Och man vet aldrig i förväg hur situationen kommer att bli. I så fall skulle man ju ha kunnat slappnat av lite mer och veta när man skulle gör den där extra ansträngningen.

Att vara blyg är inte bara konsten att göra sig osynlig, utan även konsten att göra hela blygheten osynlig. Någon tycker kanske att det är klädsamt, gulligt eller rentav mystiskt. Men det stämmer sällan med självbilden.

I stora skolklasser tänker jag att de blyga barnen lätt försvinner. De kan mycket väl vara flitiga elever, men jag tror att de ständigt är på sin vakt. De vet till exempel att de borde tala mer på lektionerna.

Att vara blyg innebär inte att man är som alla andra blyga – men till alla som arbetar med barn:  

Behovet att vara social varierar mellan barn. Det handlar framförallt om vilken slags sociala behov man har. Men att vara blyg är inte samma sak som att vara asocial. Håll utkik och se om du kan skapa sammanhang där dessa individer, kan känna lite större tilltro till sina förmågor. Mitt bästa tips är att göra det exempelvis genom konsten. Det vill säga att dessa barn och elever får uttrycka sig estetiskt.

Om det finns möjlighet: ta med det blyga barnet och en av dess vänner på ett eget uppdrag. Låt dem få utrymme att umgås på egen hand. Den som är blyg vill gärna kommunicera med andra. Det är bara så svårt när andra blickar bränner, eller när upplevelsen är att andra öron letar fel på det man säger.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar