söndag 27 april 2014

Verkligheten och leken - #58

Vi leker Minecraft. Fast i verkligheten.
 /barn 9 år

När barnet beskrev sin lek på detta sätt för mig, började jag fundera kring begreppet verklighet. Vad är verklighet egentligen?

Begreppet verklighet är svårfångat. Det går inte att beskriva på ett enda sätt. Verklighet finns på många olika nivåer och kan ses på ur olika perspektiv. Alla människor har sin egen utgångspunkt och sitt sätt att se på världen. Ingen människas verklighet är likadan som en annans. 


Det finns inte en enda sann bild av världen. Vi har istället att förhålla oss till en mängd sanningar, när vi skapar vår egen bild av verkligheten. Sanningar som uppstått - konstruerats - i relationen mellan människor.

Våra sätt att se på världen kanske liknar varandra. De kanske har beröringspunkter. Men det är inte samma verklighet, eller samma sanningar.  

Minecraft Svärd
Bild från coolstuff.se
I leken finns en särskild verklighet. I leken skapas hela tiden ramar för hur just denna verklighet är ordnad. Ramarna omförhandlas hela tiden under lekens gång. Men den finns bara där och då. I nästa lek handlar det om att gemensamt uppfinna en ny verklighet som lekdeltagarna måste förhålla sig till.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar