torsdag 24 april 2014

En filosofisk tanke om kunskap - #55
Om kunskap är makt – kan vi då se på kunskap på samma sätt som Michel Foucault ser på makt? Foucault menar att makt inte ägs, utan att den bara existerar när den utövas. Det skulle i så fall innebära att kunskap bara existerar när den används. Om det är på det sättet, så föreställer jag mig att den kunskap vi ger barn delvis är förstådd som maktförmedling.

Kunskapen bör göras användbar, det vill säga den måste vara relevant. Därför måste kunskapen förankras i barnet. Kunskap kan göras begriplig och attraktiv om det finns en begriplig tanke bakom varför man bör lära in viss kunskap. Att göra kunskap attraktivt är viktigt, då det handlar om att motivera barn till lärande. Vi vill att eleverna lyckas, och vi vill att de lyckas väl med sin utbildning. Om vi kan göra någon kunskap attraktiv för varje barn så tror jag vi kan skapa portar och ingångar till lärande som vi upplever vara tråkig. Lärande som handlar om sådant som vi måste nöta, öva och slita med för att få det att fastna.

Varje barn bör få känna att deras kunskap är av betydelse och att det kan ha reell inverkan på deras liv. De måste få känna att kunskap betyder något. De bör få känna att de har möjligheter att gå vidare till högre studier utan att vara begränsad av sin kulturella bakgrund. Även om alla i princip har samma möjligheter att utbilda sig på akademisk nivå, så är vi mer påverkade av vår bakgrund än vad vi kanske tror. Föreställningar och traditioner skapar förväntningar på oss.

En stor utmaning är att lära barn kritiskt tänkande, det vill säga att ge dem förståelsen kring att relationen mellan makt och kunskap kan missbrukas. Den som har makt kan göra anspråk på olika sanningar. Det innebär att de som har makt att definiera viss kunskap som den rätta kunskapen kan styra och manipulera den som inte är kritisk. Med makt kommer ansvar.

Gudrun Schyman har sagt att feminism inte är en åsiktsfråga, utan en kunskapsfråga. Det är  sant, men det förutsätter också att man har kunskapen. Utan kunskap blir det en åsiktsfråga. Vi vill alltså att våra barn lyckas och får kunskap som ger dem makt. Vi vill inte att de blir outbildade personer med åsikter om sådant som egentligen är kunskapsfrågor. Den som har kunskap har makten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar