tisdag 22 april 2014

Den bästa dagen - #53

Idag fick jag frågan om hur en ideal arbetsdag för mig skulle se ut. Vilka tankar skulle jag vilja tänka när jag lämnar mitt jobb för dagen?

När livet är som bäst tänker jag att det finns  plats för sinnlighet. Upplevelser. Upptäckter. Tillsammans med andra och på egen hand. Få vara del av något större. Intryck och uttryck. Känslor.

Jag vill att barnens dagar på förskolan ska vara fyllda av just detta.

Jag tror att vi når dit ibland. Men ganska ofta tror jag att vi styrs för mycket av annat. Tider. Organisation. Gamla föreställningar om vad vi borde göra. Kanske egen oförmåga att tänka större?

Det är en utmaning för oss på förskolan.  Men inte omöjligt. Låt oss ge alla barn möjligheten. Varje dag.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar