fredag 11 april 2014

Något om relationer - #42

relation
Relation, förhållande (mellan två [eller flera] företeelser; känslomässigt förhållande (mellan två eller flera personer). / NationaIencyklopedin.

Vi människor är inte.  Vi blir gång på gång. I relation med andra. I relation till andra.

Vilka berättelser om oss själva vi vill dela med oss av varierar beroende på vem som lyssnar. Hur berättelserna tas emot och hur de tolkas beror på vilka erfarenheter lyssnaren har.

Relationer påverkar bilden vi har av oss själva. Det påverkar bilden vi skapar oss om andra.

Vissa relationer är flyktiga medan andra är värda att vårdas. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar