onsdag 16 april 2014

Att tänka nytt - #47

Vi är inne i uppstarten av ett förändringsarbete kring innemiljön på min arbetsplats. Det finns så fantastiskt många aspekter att ta hänsyn till innan man överhuvudtaget kommer till någon form av praktiskt arbete.

Sinnlighet. Kreativitet. Valmöjligheter.
Miljön måste vara praktisk. Och säker.

Det måste förstås också finnas möjlighet för barnen att vara delaktiga i utformandet av miljön, både
direkt och indirekt. Miljön måste vara föränderlig. Helst med ganska enkla medel.

Förskolan är styrd av en mängd föreställningar och normer. Vad händer om vi tänker i nya banor och utmanar de gamla sätten att tänka om förskolans utformning?  Vad är det vi ska behålla och var ska vi tänka nytt?

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar