måndag 14 april 2014

Läs om normer! - #45


Jag lovade igår att ge tips på några böcker som rör normer. Här nedan följer några exempel - framförallt med utgångspunkten genus. Jag har här valt att tipsa om svenska böcker, som direkt har att göra med skola, förskola, barn och unga. Självklart finns det mängder av andra både bra, och relevanta böcker att tipsa om.

Mitt första tips är boken Skola i normer (2008). Den är inte bara intressant för dem som arbetar i skolan, utan för alla som vill reflektera över normer och normalitet i arbetet med barn och unga. Trots att jag anser mig vara en ganska öppen person, så gjorde jag tankevurpor redan under inledningskapitlet I boken resoneras exempelvis kring normer kopplat till makt.
Hur möjliggörs föreställningar om det självklara och normala? [...] När något skiljs ut som normalt och självklart på något annats bekostnad är det en makthandling. Vissa ges positioner av makt, medan andra berövas möjligheter över sig själva och andra  (s. 31)
Bokens redaktörer,  Lena Martinsson och Eva Reimers, är professorer i genusvetenskap respektive i pedagogiskt arbete.
Bild lånad från gleerups.se
Christian Eidevald har skrivit Anna bråkar!: att göra jämställdhet i förskolan (2011). I första halvan av boken beskriver han teorier om genus och kön. Vidare använder han många praktiska exempel från sin forskning, för att visa på  komplexitet i jämställdhetsarbetet, analysera desamma och visa på alternativa sätt att tänka och agera.
Bild lånad från liber.se
En rosa pedagogik - jämställdhetspedagogiska utmaningar (2011)  är en antologi i vilken bland annat Christian Eidevald och genusforskaren Klara Dolk skrivit. Bland många andra.. Redaktörer är Hillevi Lenz Taguchi, Linnea Boden och Kajsa Ohrlander. Utifrån olika teoretiska och praktiska perspektiv skriver författarna om jämställdshetsarbete i förskolan. I kapitlen görs återblickar, samtidigt som tankar presenteras kring hur jämställdshetsatarbete kan utvecklas och utmanas framåt. 

Bild lånad från liber.se
Klara Dolk har nyligen kommit med en bok som heter Bångstyriga barn (2013). Den bygger på Dolks avhandling där hon studerar maktrelationer mellan vuxna och barn i förskolan.

Hur skulle ett jämställdhetsarbete kunna se ut som inte enbart utmanar normer om "kön" utan också normer om "barn" och "vuxna"? (Baksidetext)
 Jag har inte hunnit läsa den, men är mycket nyfiken på den. Här kan du läsa mer om den. 

Bild lånad från ordfrontforlag.se

Några andra tips
Likabehandling i förskola och skola (2012) - Kajsa Svaleryd och Moa Hjertson
Rosa - den farliga färgen (2011) -Fanny Ambjörnsson
Kom igen gubbar!: Om pojkfotboll och maskuliniteter (2003) - Jesper Fundberg
Kan Batman vara rosa?: Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola (2010)  - Anette Hellman1 kommentar:

 1. Hej Mia och Mikael!
  Vill tipsa er om en ny normkritisk handledning för pedagoger. Hoppas ok!?
  Författare är Magdalena Hulth och Hedda Schönbäck som varit medförfattare till En rosa pedagogik.
  Boken heter Hur gör prinsessor och är en handledning till hur man kan arbeta med Prinsess- och prinsböckerna skrivna av Per Gustavsson.
  Läs mer och smakprov:
  http://www.nok.se/Laromedel/F-9/Forskola/Forskola/Hur-gor-prinsessor/
  Allt gott!
  Maria Wedar
  Redaktör

  SvaraRadera