tisdag 8 april 2014

Tankar om pedagogisk dokumentation - #39

För att utvecklas som pedagog krävs ständig reflektion över det egna yrkesutövandet. "Vad sa jag och hur agerade jag i samspelet med barnen? Varför blev det som det blev? Vilka var förutsättningarna? Kunde jag sagt eller gjort på något annat sätt? Hur kan jag agera och tänka framåt?" . Och så vidare.

Mina personliga reflektioner rör sig just nu kring framförallt tre områden: Lärmiljö. Pedagogisk dokumentation. Värdegrundsarbete. Dessa är tre områden som har mycket gemensamt och så att säga förutsätter varandra. Utveckling inom något av områdena gör att de andra med största sannolikhet också stärks och utvecklas. Områden där det inte går att bli fullärd, eller slå sig till ro. Man måste hela tiden sträva efter att vara öppen och se nya möjligheter.

Jag har länge tyckt att pedagogisk dokumentation är lite knepigt att få till praktiskt på ett bra sätt. Samtidigt förstår jag i teorin vilket fantastiskt verktyg det måste vara om man får flyt på det.  Jag tänker därför att jag under en period ska fokusera på att hitta ett hållbart sätt för mig att arbeta med pedagogisk dokumentation.  Jag  tänker att det handlar mycket om organisation : "Är det möjligt att reflektera med 1-2-3 barn? Hur prioriterar vi? Förutsättningarna finns också i lärmiljön.

Har du goda erfarenheter av att arbeta med pedagogisk dokumentation i förskolan? Ge mig gärna ditt bästa tips!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar