tisdag 29 april 2014

Barns rättigheter - #60

För 25 år sedan (1989) antog FN:s generalförsamling FN:s konvention om barnets rättigheter, eller Barnkonventionen, som den oftast kallas.

Barnkonventionens syfte är att ge alla barn (det vill säga varje människa under 18 år) rätt att behandlas med respekt och få säga sin mening. Barnkonventionen understryker att "barnets bästa" alltid ska komma i främsta rummet. Vad som är barnets bästa kan vara svårt att veta i olika situationer - men strävan måste vara att försöka ta reda på det genom att lyssna på barnet självt, och handla därefter.

Läs mer:
Barnombudsmannen
Barn- och elevombudet

2010 kom Pernilla Stalfelts bok "Alla barns rätt". Boken förklarar Barnkonventionen i bild och text. Den finns även som interaktiv bilderbok, att ladda ner till iPad, eller Android-platta. Boken och appen är utmärkta verktyg i den pedagogiska verksamheten, när man ska samtala kring barnkonventionen tillsammans med barn.


Omslagsbild: Alla barns rätt
Bild lånad från Rabén&Sjögren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar