tisdag 1 april 2014

Ett erkännande? - #32


En ny lag träder snart (1 juli 2014) i kraft, vilken kommer att erkänna att vänsterhänta har 7% nedsatt rörlighet. Hur man kommit fram till dessa sju procent är oklart.

Inga barn väljer att bli höger- eller vänsterhänta. Barn har däremot länge tvingats att använda höger hand, fastän deras mest dominanta hand i själva verket är vänster. Det finns alltså en högerhäntsnorm i samhället som många verkar vara blinda för. Den som inte är vänsterhänt är säkerligen inte medveten om denna högerhäntsnorm. Inte minst märks det på vardagliga produkter: alltifrån saxar, mobiltelefoner och fjärrkontroller till bilar.

Det har visat sig att 98% av alla vänsterhänta har upplevt ett visst obehag av att behöva använda föremål som är anpassade till högerhänta. Dessutom visar statistik att fler olyckor drabbar vänsterhänta som tvingats använda verktyg och andra så kallat högernormativa föremål. Vissa försäkringsbolag har därför en särskild premie för vänsterhänta som är dyrare. Detta har varit en känslig fråga just vid barnförsäkringar. "Diskriminerande och omöjligt" hävdar många föräldrar.

Den nya lagen får som konsekvens att vänsterhänta inte får tvingas att använda höger hand. Det gäller även dem som är dubbelhänta. Barnen måste själva få bestämma vilken hand som fungerar bäst för dem. För barn är det ett osynligt hinder, och många barn upplever att de inte får den hjälp de behöver.

Man ska som vänsterhänt nu kunna söka ett bidrag (tidigast från 7 års ålder) på upp till 100.000 kr. Beloppet är i princip ett engångsbelopp, men ska kunna sökas flera gånger om man kan hävda att den vänsterhänta har utsatts för särskilt utanförskap. Bidraget ska "vara en investering i anpassade verktyg och instrument för den behövande".

Tillverkare av vänsterställda keyboards spås nu en lysande framtid. Vänsterhänta kommer äntligen kunna skriva mer avslappnat. Det ryktas även att Microsoft ska släppa en ny version av Word, anpassad för vänsterhänta elever.

April, april!
Det här inlägget är förstås bara båg, det finns inget lagförslag gällande vänsterhänta. Men sanningen att säga är det inte alltid helt lätt att vara vänsterhänt – jag vet av egen erfarenhet. Det finns sedan gammalt en högerhänthetsnorm i samhället. Imorgon fortsätter vi på temat och resonerar kring normalitet och avvikelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar