fredag 4 april 2014

Rekommenderat! - #35

Idag blir det några korta rekommendationer och tips om andra som rör sig i och omkring barnkultursfären:

Bolla
 Bolla.se är en webbplats om barn- och ungdomskultur där man kan få tips om olika barnkulturprojekt, forskning om barnkultur,  nyheter om barnkultur med mera.
 

CBK (Centrum för barnkulturforskning) vid Stockholms universitet erbjuder utbildningar och bedriver forskning i barnkultur. Varje år genomför CBK ett symposium där barnkulturen står i centrum. I ett led att sprida kunskap om barnkultur anordnar CBK "Mötesplats barnkultur" på Musikaliska i Stockholm.


http://www.framsidan.net/wp-content/uploads/2012/04/Anne-Bamford.jpg
Bild: framsidan.net
Anne Bamford  som är konstprofessor, har skrivit boken "The wow factor" som bygger på granskningar av 170 länders arbete med estetiska ämnen och kultur i skolan. Anne Bamford föreläser på Settdagarna 2014 för dem som går Styrning- och ledningsspåret. Här kan du hitta en artikel om Anne Bamford i Pedagogiska magasinet.
Bild: hig.se
Här går att ladda ner filmprofessorn Margareta Rönnbergs bok "Nya medier - men samma gamla barnkultur" från 2006. Boken har några år på nacken, men innhåller många intressanta resonemang kring mediers roll i barnkulturen, och kring våra vuxna förhållningssätt.
Fler rekommendationer kommer vid senare tillfälle. Rekommendera gärna oss dina barnkulturfavoriter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar