söndag 9 mars 2014

Zombiekull och ewokfällor: om barnkultur och medier - #9


Vad vi ibland kallar för "nya medier" är inte särskilt nytt längre. Dessa medier är idag en del av vår vardag, på ett eller annat sätt. Därför behöver vi fundera över hur vi förhåller oss till dem.

Medierna är tätt sammanknutna med barnkultur. Dels som gemensam källa för intryck och uttryck. Och dels som inspiration i barns lek, kreativitet och lärande. Vi har valt att ha ett tillåtande förhållningssätt vad gäller barn och medier. Både privat och i yrkeslivet.

Jag vill dela med mig några exempel på medielek som jag har sett i min närhet på senare tid. Mycket av leken har sin bakgrund i att barnen spelat teve- eller dataspel.

Star wars + Minecraft  = lek + lärande = barnkultur
Barnen har spelat tevespelet Lego Star Wars, sett delar av Star Warsfilmerna och lekt med Star warsleksaker från 80-talet. Detta har i sin tur inspirerat ett av barnen att bygga en värld som heter Star wars i spelet Minecraft. Där har barnet exempelvis byggt en ewokfälla. Barnen bygger ofta kojor, och dessa blir ofta till rymdskepp. Barnen är också intresserade av fakta om rymden.

Minecraft = barnkultur
Barnen har lekt zombiekull, inspirerat av Minecraft, tillsammans med andra barn i bostadsområdet. Detta är möjligt, eftersom barnen och deras vänner har gemensamma upplevelser av att spela Minecraft. De skapar gemensam barnkultur.

Harry Potter + Legobygge + TV = barnkultur
Barnen har spelat Lego Harry Potter, och lyssnat på högläsning av böckerna. De samtalar med sina kamrater om händelser i historierna. De har också sett delar av filmerna. Med inspiration av detta har de byggt Hemligheternas kammare och stora salen på Hogwarts i Lego (utan förfabricerade bitar). Teveprogrammet Superlördag hade Harry Pottertema igår. Det gav en fin återkoppling till barnens intressen.


Sagan om ringen + tevespel+ boksamtal = barnkultur
Barnen har lyssnat på högläsning av Bilbo och spelat tevespelet Lego Sagan om ringen. Det har i sin tur lett till samtal mellan barnen och oss vuxna kring Tolkiens sagovärld.

Barnen delar en kultur som vi vuxna aldrig kan förstå helt. Vi är inte barn. Vi kan bara ha en känsla kring, och minnen av, hur det var att vara barn. Men engagemang från oss vuxna ger ändå flera dimensioner kring barnens uttryck för sin kultur. Vuxenengagemang ger en drivkraft för barnen att utveckla kulturen. Engagemanget ger oss också möjlighet att lite grann få vara delaktiga i barnens världar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar