onsdag 19 mars 2014

"Diverse cultures riches" - #19


CBK, Centrum för barnkulturforsknings, har idag startat igång sitt årliga symposium. Det har varit en inspirerande första dag. Årets tema är  

Synas, höras, finnas – plats för barnkultur!

Jag tänker inte summera dagen utan stannar upp vid temat "representation", utifrån den första talaren, skådespelerskan, regissören och konstnärlig ledare på Tyst teater, Josette Bushell Mingo. Ni som inte var där missade en stor upplevelse. Tala om att kunna leverera! Mingo talade med kraft och en god portion humor. Det var i det närmsta ett brandtal!

Josette Bushell Mingo talade bland annat om flerspråkighet. Hon genomförde sin föreläsning i huvudsak på engelska, men den hade inslag av både svenska och teckenspråk. Att fler språk berikar blev tydligt. (Kanske hade hon en pedagogisk baktanke?)

Mina tankar vandrade iväg och jag började fundera kring huruvida barnkultur skulle kunna tolkas vara flerspråkig. Barn förstår att prata på ett sätt med varandra, och på ett sätt med vuxna. Det är en social kompetens jag kan sakna hos vuxna. De kanske tror att de talar "med barn på barns vis" men istället blir de bara "barnsliga".

Mingo talade välformulerat om vikten av konst. Dels kring att det är viktigt att barn får möta olika uttryck, men även kring vikten av att uppleva igenkänning.

Hon talade också om barns rätt att bli sedda för dem de är. Det vill säga om deras rätt att bli rättvist representerade. Bilder av exempelvis samer, färgade eller romer (för att ge några exempel) det blir ofta stereotypa gestaltningar eller rentav karikatyrer? Är man en del av de grupper i befolkningen som inte upplever eller ser problem, så förringas de som faktiskt blir orättvist behandlade. Hur ska vi kunna fostra våra barn till välmenande och toleranta individer om vi inte erkänner våra olikheter? Det handlar som jag ser det, om ett synliggörande av barnkulturen i alla dess skiftningar. Mingo understryker det vuxna ansvaret när vi skapar kultur för barn.

Konsten knyter samman personer, den skapar fokus och den tränar våra kognitiva förmågor, menade Mingo. I konsten finns olika perspektiv som kan utmana och bekräfta, förskjuta och sammanföra olika idéer. Det är en av det verkligt stora vinsterna med konsten: Den berikar! På samma sätt som fler språk berikar, så blir mötet med flera olika uttryck till intryck som berikar barnen, Det ger dem goda förutsättningar att möta en värld fylld av olika föreställningar och kulturella referenser.

Detta är anledningen till att vi  måste erbjuda barn konst. De behöver möta konst, och mötas i en konstrik värld. Det bidrar inte bara till ett mer kritiskt tänkande, utan bäddar också för en större tolerans till det som skiljer sig från dem själva. Med den beredskapen kan de möta olikheter med nyfikenhet i stället för med skräck.

"Be inspired by diversity"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar