tisdag 4 mars 2014

En favorit: Litteracitet - #4

Ett av mina favoritord är litteracitet. Jag kom i kontakt med begreppet för några år sedan, då jag läste Elisabeth Björklunds fina avhandling "Att erövra litteracitet - Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan" (Länk här).

 Men vad är litteracitet?

Begreppet har att göra med läsande och skrivande. Det är ett vitt begrepp som går att se på ur många perspektiv. Begreppet rör förutom text också bilder, ritande, sjungande, symboler, och kommunikation.

Jag arbetar med de allra yngsta barnen på förskolan (1 och 2 år). Jag tycker att det är tydligt att aktiviteter som går att koppla till litteracitet är betydelsefulla för barnen. Litteracitet uppstår i interaktion med andra. Vi pedagoger samtalar och kommunicerar ständigt med barnen kring bilder och texter - ofta på deras initiativ. Och barnen gör själva kopplingar mellan sådant vi berättat, läst och samtalat om.

 Vi som arbetar i förskolan har ett brett uppdrag utifrån de strävansmål som är beskrivna i läroplanen. Vi ska erbjuda barnen som deltar i verksamheten upplevelser och erfarenheter av många olika slag.

 Jag är ganska säker på att många av oss har delar i vårt uppdrag som ligger oss närmare om hjärtat än andra. För mig är en av dessa delar barns litteracitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar