torsdag 20 mars 2014

Att förkovra sig, stärkas och utvecklas - #20

Om några veckor börjar jag och två kollegor en utbildning anordnad av Skolverket: "Värdegrund och likabehandling i teori och praktik" . Det verkar som en mycket spännande utbildning, eftersom hela förskolans arbetslag ska involveras i vissa moment. Kursen syftar till att stärka det egna värdegrundsarbetet på enheten, och det redan under kursens gång. Jag har påbörjat inläsningen av litteratur, och plöjer nu ett antal Skolverksrapporter i ämnet. Ser även fram emot annan litteratur som ska läsas - exempelvis Klara Dolks nya bok "Bångstyriga barn" (2013). Under utbildningen ska det diskuteras normkritisk pedagogik,  det ska göras kartläggningar och det ska utformas strategier för förebyggande och främjande åtgärder inom områdena värdegrund och likabehandling. Det ska bli fantastiskt roligt att reflektera kring dessa viktiga frågor, och jag har all anledning att återkomma i ämnet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar