fredag 28 mars 2014

Att bli en bättre pedagog - #28

"Vem som helst" kan inte arbeta i förskolan. Inte om vi vill att verksamheten ska hålla hög kvalitet.Det finns ett antal viktiga byggstenar i yrkesrollen för den som arbetar i förskolan. Det krävs medvetenhet, didaktiskt kunnande och praktisk klokhet. Det krävs också reflektion och vilja att utvecklas.  

Jag talar här inte  om att alla måste tillförskansa sig akademiska meriter. Den akademiska kunskapen är inte saliggörande - även om jag anser att teoretiska kunskaper behövs i förskolan. Jag tänker att de kan hjälpa oss att fördjupa våra reflektioner och vårt kunnande.    

Jag tror att något som också påverkar vilka vi blir i vår yrkesroll är människor vi möter som utmanar oss i våra tankegångar, bekräftar oss och peppar: Chefer, kollegor, människor vi möter i olika nätverk eller via sociala medier. Jag gillar att prata skolutveckling på Twitter. Många pedagoger som gör det pratar om "det utvidgade kollegiet". Jag tycker om den tanken. Det är stort att inte begränsas av en fysisk plats, för att föra pedagogiska samtal. Samtal som leder till reflektion och på sikt kanske leder till att jag blir en bättre pedagog...

(Jag heter MiaESa på twitter. Välkommen!)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar