måndag 24 mars 2014

Lärandets rumsliga aspekter - #24


I dagar som dessa, när utspelen inom utbildningspolitiken mest handlar om det mätbara värdena, är det lätt att undra var helhetstänket har tagit vägen. Lärande är komplext – det är många delar som påverkar barns och elevers lärande.

Ett exempel på detta är lärmiljön, vilken har stor betydelse för lärande. Lärmiljön signalerar vilka aktiviteter och vilket lärande som är möjligt. Rum bär på en mängd förväntningar. Dess utformning påverkar vilken stämning som sätts när människor befinner sig i rummet, och det påverkar relationer och samspel. Miljön är del av värdegrunden. Vi måste därför reflektera över hur tillgänglig miljön är för barnen. Vi måste också fundera över hur den signalerar vilket värde som sätts på dem som vistas där.

Miljö är nämligen inget neutralt. I miljöer finns kunskaper, värderingar,  känslor, förväntningar, livsmönster och artefakter inbäddade
/Leif Strandberg, Vygotskij i praktiken (2006)
Lärandet är förstås inte knutet till ett klassrum, eller en specifik avdelning på en förskola. Lär oss gör vi på många skilda ställen: utomhus, i hemmet, på en utflykt ... Men det krävs att miljön väcker lust att lära.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar