onsdag 26 mars 2014

Insikt om språklighet - #26
Barn föds med tusen möjligheter till språkligheter, men det förutsätter att de ges minst ett språk – ett språk de kan kommunicera med andra i sin omgivning. Idag ligger fokus med stirrblick på läs- och skrivfärdigheter. Jag upplever att människor gärna lägger skrivregler på talspråket. "Det heter inte så!", säger någon språkpolis som mycket väl förstod vad som sades. Vi är idag fixerade vid det skrivna ordet. Det är varken konstigt eller fel, men något krampartat.
När vi talar om brister i barns och ungas läsförståelse måste vi fundera över vari problemen ligger. Det talas ofta om att framförallt pojkar är de som har svårigheter.

Jag tror det beror på att det finns en traditionellt stereotyp syn på pojkar som aktiva och utåtagerande men även mindre verbala. Och nu närmar vi oss min poäng: Att lyckas med läsandet och skrivandet beror på flertalet faktorer. Men jag hävdar att det viktigaste man kan göra är att prata med barn. Inte tillgjort tramsande utan prata normalt. Att ge en språklig grund kommer utifrån berättandet och konsten att lyssna.

                    De grundläggande principerna torde vara att
                    1. Umgås med dina barn.
                    2. Samtala med dina barn.
                    3. Lyssna på dina barn.
                    4. Berätta för dina barn.
                    5. Sist men inte minst, läs för dina barn.
                    (Nyckelordet är berättandet)

När barn ges ett verbalt språk, kan de benämna och med ord hantera omgivningen bättre. Att kunna tala om vad en känner och tänker ger förutsättningar att kunna lära sig läsa och skriva. Barn som försöker lära sig läsa men inte har orden verbalt, riskerar att möta skriftspråket som ett andraspråk. Det talade språket är, som jag ser det, förutsättningen för lyckad läsinlärning.

Allt detta kräver förstås ett visst mått av intresse för dina barn och dina barns intressen. Det ligger således på dig som vuxen att skapa goda förutsättningar att tala om sådant som är intressant för er båda. Det handlar också om att vara lyhörd. 

Därtill tycker jag att det är viktigt att vi ger våra barn en känsla för språk som något som skapar och låter sig skapas - av oss alla.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar