lördag 22 mars 2014

Livs-viktiga berättelser - #22

Vi har behov av berättelser. Vi har behov av att berätta historier för varandra. Berättelserna kan handla om om oss själva och våra erfarenheter, eller vara berättelser om andra personer. Många av oss har också behov av att höra eller läsa påhittade historier.  

Men vad är det i berättelserna som är så viktigt för oss? Berättelser får oss att reflektera över våra liv. Vi känner igen oss och ser likheter med våra egna tankar och värderingar. Eller tvärtom: innehållet i  berättelsen skiljer sig totalt från det vi själva är vana vid.  Berättelser kan ge oss nya perspektiv. Berättelser ger oss också möjligheter att prova känslor. Vissa berättelser får oss att skratta, andra  får oss att gråta. Vissa får oss att fundera. Vissa släpper vi med detsamma.  

Det finns en social och bekräftande aspekt då vi delar med oss av våra berättelser. Vi delar med oss av vår tid och uppmärksamhet till varandra. Berättelser ger oss möjligheter till samtal, reflektion och fördjupning. Berättelser hjälper oss att förstå och tolka världen.

Berättelser är viktigt för alla, oavsett ålder. När det gäller barn kan det också läggas till en språkutvecklande aspekt. Ett barn som blir lyssnat på när hen berättar något, får bekräftelse och vågar tala. Barnet får också möta mängder av ord, vilket kan verka språkutvecklande och lägga en grund för barnet att tillgodogöra sig det skrivna ordet.

Man brukar säga att "varje människa är en berättelse" . Det är förstås upp till var och en hur man vill formulera sin egen. Men andra människor är intresserade av det du har att berätta!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar