tisdag 18 mars 2014

Min bokstav!

"Vi bygger bokstäver", sa ett barn på mitt arbete idag. Hen använde så kallade plusplus, för att forma sitt namns begynnelsebokstav.

Vad finns egentligen i ett namn? Våra namn är en del av vår identitet. Även det yngsta barnen har en uppfattning om vad de heter.

När barn lär sig känna igen och forma bokstäver börjar de ofta med att lära sig "sin" bokstav. Det som är känt för barnet är viktigt att knyta an till, för att lärandet ska bli meningsfullt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar