lördag 15 mars 2014

Den viktiga kunskapen och de goda lärarna - #15

Den grekiska filosofen Aristoteles (384-322 f.kr.) talade om tre typer av kunskap:

Episteme - teoretisk, vetenskaplig kunskap.
Techne - den praktiska kunskap som handlar om hantverket, det konkreta utförandet, färdighetskunskap.
Fronesis - den form av praktisk kunskap som en person endast kan lära sig genom erfarenhet och reflektion. Det är en form av kunskap som sker i mellanmänskliga praktiker. Fronesis kallas ibland för praktiskt klokhet.

Jag upplever att den praktiska kunskapen ibland glöms bort då människor diskuterar skolutveckling, fastän denna kunskapsform i allra högsta grad har att göra med lärares profession.  Fronesis är svårt att "ta på" men det känns och märks när en pedagog vet hur hen ska agera, och gör goda val utifrån tidigare erfarenheter. Den praktiska kunskapen handlar om att använda ett gott omdöme, och kräver därför både reflektion och framåtblickande. Det handlar om att göra det bästa valen i situationer där det inte finns något tydligt rätt eller fel.

Min känsla är att det är de pedagoger som gör just dessa goda val och använder den praktiska kunskapen i relation till de andra kunskapformerna på ett givande sätt, som vi generellt brukar anse vara de bästa lärarna.

Aristoteles menar att det är en svår uppgift att vara god, och göra goda val.
 "Att göra det i relation till rätt person, i lämplig utsträckning, vid rätt tidpunkt, med ett riktigt syfte, på ett lämpligt sätt är varken vanligt eller lätt. Därför är det goda både sällsynt, berömvärt och skönt"
/ur den Nikomachtiska etiken
Den praktiska kunskapen finns i allra högsta grad bland lärare i hela vårt skolsystem:  i förskola, grundskola, fritids, gymnasium och vuxenutbildningar. Det är en del av allas vår profession. Något att ta fasta på och vara stolta över, på samma sätt som vi lyfter den epistemiska kunskap vi har.

Vid Södertörns högskola finns Centrum för praktisk kunskap, som driver forskning inom just detta område. När jag skrev det här blogginlägget kastade jag ett och annat öga i deras antologi "Vad är praktiskt kunskap?". Jag har också kikat i Bernt Gustavssons bok "Kunskapsfilosofi". Dessa är böcker som jag verkligen kan rekommendera för dig som är intresserad av att fundera kring begreppet kunskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar