lördag 14 juni 2014

Vad är det vi lär?

Jag träffade en före detta studiekamrat i veckan. Vi pratade om vad vi upplevde att vi hade lärt oss under studietiden. Hon kunde inte riktigt sätta fingret på allt hon lärt. Men att hon har nya, djupare kunskaper menade hon att hon känner av, och att det visar sig främst i samspel och diskussion med andra.

Vårt samtal gjorde att jag började fundera över det lärande som hela tiden pågår i människors liv. Vad är det i det vi lär oss som "stannar kvar"? Vilka uttryck tar det sig?

Jag har alltid tänkt att "allt man gör är erfarenheter". Visst kan vi ångra sådant vi har gjort, men det kan inte kan göras ogjort och därför är det onödigt att lägga ner för mycket energi  på att ångra sig. Vi kan ju dra lärdomar av det vi gjort och göra andra val nästa gång utifrån våra erfarenheter. Erfarenheterna formar oss till dem vi är. 

Men hur är det med lärande? Jag tänker att vad vi lär oss påverkas av många olika faktorer. Man kanske kan tro att det enbart är intresset som styr vad vi lär. Men så enkelt är det inte. Vi kan ju också lära oss sådant som vi inte är särskilt intresserade av. (Ett intresse kan förstås väckas i samband med sådan lärsituationer.) Hur vi lär oss, av vem vi eventuellt lär oss och vad syftet är med att vi lär oss kan också påverka vårt lärande. I skolsammanhang påverkas även det vi lär oss av läroplaner, kursplaner, mål, diskurser ... Listan på vad som påverkar vårt lärande tar aldrig slut.


Vad är det vi minns av det vi lär oss? Vi kanske inte kan formulera alla de kunskaper vi tillskansar oss i ord, men utifrån tanken om att "allt vi gör är erfarenheter" tänker jag också att det vi lär oss blir en del av vilka vi är. Kunskaperna är del av de erfarenheter vi gör genom livet. De liksom finns där. I kroppen och i hjärnan. Därför tänker jag att vi inte lär oss något i onödan, även om vi kanske aldrig har konkret nytta av vissa kunskaper. Kunskap som vi använder oss av behöver vi reflektera över. Kanske diskutera? Och bygga vidare på.

Jag tänker att dessa tankar om lärande gäller alla människor. Vilka vi än är. Var vi än bor. Hur gamla vi än är. Hela livet är ett lärande, som börjar från och med vårt första andetag. Reflektionerna hjälper oss att växa.

Foto: photopin cc

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar