söndag 8 december 2013

Om barn och böcker

Astrid Lindgren stod alltid på barnens sida. Hon trodde på barnens kompetens och inneboende kraft, och hade ett fantastiskt barnperspektiv i sitt arbete.  Följande citat har jag tagit från www.astridlindgren.se  Där märks hennes fina barnsyn.

Det kan finnas saker i en bok som b a r a barn tycker är roligt, det kan också med fördel finnas sånt som både barn och vuxna tycker är roligt, men det får i en barnbok absolut inte finnas nånting som bara vuxna tycker är roligt, för det är oförskämt mot barnet – som ska läsa boken.

Hurdan ska en bra barnbok vara? Om du frågar mig, så kan jag efter mycket grubbel svara: Den ska vara bra.

Jag vill skriva för en läsekrets som kan skapa mirakel. Barn skapar mirakel när de läser. Därför behöver barn böcker

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar