söndag 1 december 2013

Om barn

Janusz Korczak var författare och läkare. Under andra världskriget engagerade han sig så enormt i barns rättigheter att det till slut ledde till hans död. Korczsaks sätt att uttrycka sig vittnar om den tid han levde i, men är ändå ett för den tiden modernt sätt att se på att barn och vuxna inte är väsensskilda. Vi är alla människor som är fyllda av känslor av olika slag. 

Vi lägger märke till barnen när de är upphetsade av glädje eller sorg, närhelst de verkar annorlunda än vi, men vi förbiser de tillstånd när de i hög grad liknar oss, i allvaret, den tankfulla tystnaden, i djupa känslor, smärtsamma överraskningar, plågsamma misstankar och malande tvivel. Barn är barn, inte bara när de hoppar omkring på ett ben, utan också när de försöker förstå mysterierna i den fantastiska fabel som livet är.

Ur "Hur man älskar ett barn"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar