måndag 2 december 2013

Om barnperspektiv

Gabriella Ekelund och Annamaria Dahlöf  har skrivit boken "Skarpa lägen"   om barn i svåra situationer. Alla som arbetar med barn borde någon gång läsa denna bok. Det är en bok för reflektion, men den ger också handfast vägledning för den som känner oro över ett barns situation. Författarna skriver om hur viktigt det är att vi vuxna har modet att stå på barnets sida. Boken kan läsas fristående, men kompletteras också av radio- och teveprogram från UR.
"Skarpa lägen" inleds med ett kapitel om barns rätt. Så här definierar Ekelund och Dahllöf begreppet barnperspektiv:
Barnperspektiv är att i dialog möta barnet, lyssna på barnet och med empati och inlevelse försöka förstå barnets situation.
Barnperspektiv är att utifrån denna förståelse ta ansvar för att barnets behov tillgodoses.
Barnperspektiv är att vara medveten om sin egen maktposition som vuxen och se hur det påverkar barnet och barnets uttryckta önskemål.
Barnperspektiv är att väga samman barnets önskan med det man uppfattar som det bästa för barnet och verka för att det förverkligas.
Barnperspektiv är att förstå att barndomen har ett egenvärde. Barndomen är inte bara en förberedelse inför vuxenlivet och barn är inte sina föräldrars bihang.
Barnperspektiv är att förstå att med barnets stigande ålder och mognad följer en allt starkare rätt till inflytande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar