torsdag 5 december 2013

Om att skapa

I utvecklandet av barns konstnärliga skapande, också inbegripet bildkonsten, måste man iaktta principen om frihet, vilket för övrigt är ett oundgängligt villkor för varje form av skapande. Detta innebär att barnens skapande sysselsättning varken kan vara obligatorisk eller påtvingad och bara kan uppstå ur barnens egna intressen
Lev S Vygotskij ur "Fantasi och kreativitet i barndomen"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar