onsdag 4 december 2013

Om det fantastiska och det verkliga

Lennart Hellsing har inte bara skrivit barnlitteratur. Han har också skrivit om barnlitteratur.  En av hans mest kända böcker (från 1963) heter "Tankar om barnlitteraturen". Där skriver han så här: 

 
I alla åldrar önskar det [barnet] upplysningar om allt. Helt naturligt, emedan en normal människa från vaggan till graven är sysselsatt med att orientera sig i omvärlden. Lika sant är det att parallellt med detta drag går ett annat, längtan efter det fantastiska: det som ligger bortom bergen och världen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar