lördag 6 april 2013

Något om barnkulturbegreppet

Begreppet barnkultur brukar beskrivas som kultur för, med och av barn. För mig handlar barn­kul­tur om såväl intryck som uttryck.

När det gäller barnens egen kultur så anser jag att vi vux­na har skyldighet att intressera oss för, och åtminstone försöka ta ett litet steg in i deras värld i­stä­l­let för att upprepat försöka anpassa dem till våra vuxna idéer. Det handlar om att inte beröva barnen de uttryckssätt som finns inneboende i dem. Och det handlar också om att erbjuda barnen nya intryck, för att i förlängningen ge dem ökad möjlighet till uttryck, exempelvis genom skapande aktiviteter och lek. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar