söndag 14 april 2013

Barn, pedagoger och digitala medier


Jag är en digital immigrant. Det mesta av det jag  - och flertalet av mina kollegor  i förskolan - kan om digitala medier har vi lärt oss som vuxna. De barn som växer upp idag är vad man brukar kalla för digitalt infödda.  I denna skillnad finns en stor pedagogisk utmaning.

I förskolans läroplan står lite diffust att man i verksamheten kananvända sig av multimedia och informationsteknik”.  Eller informations- och kommunikationsteknik, som man brukar benämna det idag: IKT. Jag märker ett visst motstånd bland mina kollegor i förskolan när det gäller an­vänd­ning av digitala medier. Orsakerna till motståndet kan förstås variera. Det kan ibland handla om svårigheter att be­här­ska verktygen. Men även uppfattningarna om huruvida små barn påverkas negativt av medie­an­vänd­ning går isär. Barnkulturforskaren Margareta Rönnberg menar i sin bok ”Blöjbarnsteve” att medierna är del av den omvärld som små barn lär sig att förstå. Jag har hört pedagoger uttala sig negativt om barns mediekonsumtion på hemmaplan. Pedagogerna menar att barnen "får se för mycket på teve" och "spela för mycket dataspel".. Jag har också sett osäkerhet kring huruvida filmmediet skall användas som verktyg och aktivitet i förskoleverksamheten eller ej. Barnläkaren Hugo Lagercrantz står bakom en diskurs som är i polemik med den inställning som Margareta Rönnberg har. Lagercrantz menar att de allra yngsta barnen far illa av medieanvändning. Margareta Rönnberg menar att det inte finns någon empirisk grund till Lagercrantz uttalanden.

Här kan du se när Hugo Lagercrantz debatterar med Lena Gällhagen (skolutvecklare i Nacka kommun) om småbarns användning av lärplattor och teve

Förskolan är en del av samhället och verksamheten bör formas utifrån dess krav. Om förskolan inte följer med i samhällets förändringar, så blir den istället en trög och bakåtsträvande institution som vilar på gamla idéer. De digitala medierna är verktyg för lek och lärande i förskolan. Dessa kan användas jämsides med annat medierat material som redan återfinns, tänker jag: böcker, musik, lyssnasagor och så vidare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar