lördag 4 oktober 2014

Vad skriver vi om egentligen?

Bild från wordle.net
Den här bloggen har funnits i ungefär ett och ett halvt år. 139 inlägg har vi hunnit skriva hittills. Bilden ovan visar de ord som förekommer flest gånger i bloggen. Ju större ordbild, desto fler gånger har ordet nämnts. Att ordet barn förekommer flest gånger stämmer bra överens med bloggens ambition och inriktning - att skriva om barns världar. Ur många olika perspektiv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar