lördag 8 februari 2014

"Det är klart att nånting måste dom ju vara bättre på"

Under hösten 2013 genomförde jag en intervjustudie  med fem förskollärare och fem barnskötare. Studien visade att det finns starka diskurser (det vill säga sätt att se på världen) inom förskolan som institution. Det visade sig genom att informanterna uttalade sig på likartat sätt, trots att de arbetade på olika enheter.

Jag tittade på mitt material med hjälp av den franske filosofen Michel Foucaults tankar om makt. Det här inläggets rubrik är ett citat av en barnskötare som deltog i studien. Det är också titeln på min uppsats. Studien visade att det finns maktuttryck mellan yrkesgrupperna. Samtidigt är tanken om arbetslag stark, och goda relationer mellan pedagogerna är viktiga. Ingen vill (eller tillåts) sticka ut.  Det betyder i praktiken att pedagogers fulla potential och specifika kunskaper inte alltid utnyttjas till fullo.

Om du är nyfiken på att läsa mer om makt och relationer mellan yrkesgrupperna i förskolan är du varmt välkommen att läsa min uppsats här

Jag tyckte att det var fantastiskt roligt att samtala med de öppenhjärtiga informanterna. Och det var minst lika roligt att fundera vidare kring och analysera deras utsagor. Att göra studier av liknande slag är något jag gärna skulle göra igen. Vem vet. Kanske blir det så någon gång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar